Trưởng phòng Kinh doanh KTR

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện công việc đạt hiệu quả tốt nhất Lập kế hoạch kinh doanh cho từng thời điểm của từng...