Tìm hiểu về Thành Phố Thủ Đức

Chính quyền TPHCM đang xúc tiến xin thành lập Thành phố Thủ Đức (hay Thành phố phía Đông) trực thuộc thành phố hiện hữu. Hãy cùng theo dõi bài viết tổng hợp các...