KHAI TRƯƠNG NHÀ MẪU OYSTER GÀNH HÀO

Sự kiện khai trương nhà mẫu của dự án Oyster Gành Hào do Khương Thịnh Real là đơn vị phát triển dự án đã được tổ chức sáng ngày 6/4...